THÔNG BÁO

Thời khóa biểu học kỳ 2 áp dụng từ ngày 04/01/2006 và áp dụng tuần 20.

Sẽ có điều chỉnh lại phân công giảng dạy tuần 21

...»đọc thêm
 
TIN TỨC

Thực hiện Nghị quyết 03/ NQ/ TĐ ngày 24/4/2013 về việc tăng cường chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017. Nhà trường chỉ đạo bộ phận Đoàn – Đội trong nhà trường  tổ chức các hoạt...đọc thêm »