THÔNG BÁO

1. Học sinh tập trung lúc 7 giờ ngày 12/8/2015

2. Vào chương trình chính thức: 17/8/2015

...»đọc thêm
 
TIN TỨC

Thực hiện Nghị quyết 03/ NQ/ TĐ ngày 24/4/2013 về việc tăng cường chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017. Nhà trường chỉ đạo bộ phận Đoàn – Đội trong nhà trường  tổ chức các hoạt...đọc thêm »